CD met tjristliche Leeda opp Plautdietsch

De Junges opp dem Bild sent (lintjsch noh rajsch): Gerhard Peters, Jakob Peters, Henri Peters, Johannes Ballau, Robert Günther, Jonathan Günter, Jonathan Ballau, Benjamin Hedert. Daniel Günther fehlt leida. Dee Senja sent aula Metjlieda enn russlauntdietsche Baptistejemeindes. Plautdietsch ess Muttasproak. See staume ute Jeajent Büdingen en Rinderbügen em Wetteraukreis (Hessen), oba uck ut Ingolstadt enn Bayern.

Noh langa Tiet mol wada tjemmt enn Dietschlaunt eene CD met tjristliche Leeda opp Plautdietsch rut. Oppjenohme hawe dee Songs dee „Evangeliums Senja“ ut dem Wetterautjreis bie Büdingen en Runderbügen (Hessen) unjere Regie von Benjamin Hedert.

Dee Junges kome aula ut Jemeindes, woo dee meschte Plautdietsch rede. Tjitjt mol noh unja www.audio-jadat.de. Jie tjene opp disse Sied dee CD fe 10 Euro bestale.

Disse Stetja send oppe CD to finje: Etj kaun nich bejriepe / Hee paust opp no dee Veajel / Foaken, wan mien Gloowen / Wan aule Trubbel vebie / Vejet diene Sorje / Soo auls dee Meista / Etj tru opp Gott / Aules jew etj han / Von mienem Heilaunt / Dee Harr haft grootet aun ons jedohne / Doa bie Jesus em Himmel / Etj sie derch dee Welt jegohne / Doa ess een Stroom / Daut scheene Himmelslaunt.

Hia woat een Leed aunjespelt:

Leave a Comment

UA-51537283-2