Wea setjt, dee finjt – Mennonite-Krimi mett aule Klischees

WDR 5 strohlt aum Sinnowend, 7. Novamba, Klock 5 en dann noch mol Klock 11) eenen Krimi ut, dee enn eene plautdietsche Kolonie enn Bolivien spelt.

Ewa Internet es ditt dee Link: http://www.wdr5.de/sendungen/krimiamsamstag/krimiamsamstag_index100.html

Wann eena em Internet waut ewa Mennonite erfoahre well, finjt eena nich blooss dee straume Sache, mett dee wie ons emma jern puche, doa kome uck seea schwind dee dunkle Siede tom Veaschien: Inzest, Vejewaultjung, Mord. Soo we daut woll uck, auss dee Schriewasche Anja Herrenbrück dee Oppgow tjrech, fe dem WDR eenen Krimi ewa Mennonite to schriewe. See funk, waut see socht, en soo tjemmt enn dissem Krimi aules daut uck fea: Inzest, Vejewaultjung, Mord.

Inzest, Vejewaltjung, Mord

Wie sent bie dee Mennonite enn Bolivien. Dee Kriminalkommisarsche Martha Casazola mott rutfinje, woone plautdietsche Mensche aundre plautdietsche Mensche oppem Jewesse habe. Fazit: Een spaunenda Krimi, enn dem soogoa Plautdietsch jeredt woat, oba doch woll woat hee bloss wada doafea sorje, daut noch meeha Mensche, wann see daut Wot Mennonite hiere, auss eschtet aun daut dentje woare, waut wie aum weinichsten welle: Inzest, Vejewaultjung, Mord.

Leave a Comment

UA-51537283-2