Plautdietsch FRIND

Vel Peutasch oppem Kultuaowend

Fotos tom wiedaklicke: Ewa dissem Tatjst send ewa 30 Fotos to seene. Rajchtsch unje aum Foto send Pfeile, met dee jie wiedaklicke tjene. Dee Aula vonne AHF-Hauptschool enn Detmold es […]

Mennischa Himmel II

Hia seej ji dee Fotos opp groot jetrocke. Em Foto une rajchtsch send Pfeile, doamett kaun maun nohm neachsten Bild gohne. Em Artikel „Eene scheene Reis nohm mennischen Himmel“ send […]

UA-51537283-2